יתומים / איציק מאנגער

חוברת מספר 50 שנת 2014

די גאָלדענע פּאַווע און דאָס קלאָר-וויסע ציגעלע
וויגן די ליידיקע וויגן:
נישטאָ מער דאָס הייליקע יאַנקעלע,
טאָ וויגט מען אָן אַ ניגון.

דאָס גאָלד פון דער פּאַווע איז אומעטיק גאָלד,
און דאָס ציגעלע דאָס פרומע –
בלענדט ווי טרויעריקער שניי – די צוויי
יתומים פון מיין אומה.

יתומים / איציק מנגר
תרגום : נתן יונתן
טַוַּס הַזָּהָב וּגְדִי צַח וְלָבָן
מְנִיעִים עֲרִיסוֹת רֵיקוֹת:
יַעְנְקֶלֶה הַטָּהוֹר כְּבָר אֵינֶנּוּ,
מְנִיעִים בְּלִי נִגּוּן וּבְלִי קוֹל.

זְהַב הַטַּוָּס הוּא זָהָב עָגוּם,
וְהַגְּדִי הַצַּח הַתָּמִים –
מְסַנְוֵר כְּמוֹ שֶׁלֶג עָצוּב –
אֶת שְׁנֵי הַיְתוֹמִים שֶׁל עַמִּי.

יתומים / איציק מנגר
תרגום : בנימין טנא

זְהַב הַטַּוָּס וְהַגְּדִי הַצָּחוֹר
יָנִיעוּ עֲרִיסוֹת רֵיקוֹת:
יַנְקֶלֶה אֵינוֹ עוֹד, עַל כֵּן לֹא יוּשַׁר
שִׁיר-עֶרֶשׂ שֶׁל תִּינוֹקוֹת.

זְהַב הַטַּוָּס הוּא זָהָב מַעֲצִיב,
וְאִילוּ הַגְּדִי הַתָּם
מְסַנְוֵר כְּשֶׁלֶג עָגוּם – וּשְׁנֵיהֶם
יְתוֹמֵי עַמִּי הִנָּם.